Home » Articles » இலைகளை எண்ணுகிறாயா? பழங்களை உண்ணுகிறாயா?

 
இலைகளை எண்ணுகிறாயா? பழங்களை உண்ணுகிறாயா?


பன்னீர் செல்வம் Jc.S.M
Author:

உபவாசம் என்பதற்கு அர்த்தம் அருகில் இருப்பது. எதன் அருகில் இருப்பது? இயற்கையின் அருகில் இருப்பது?

இயற்கையோடு இணைந்து வாழும் உயிரினங்களும், மனிதர்களும் ஆரோக்கியமாக ஆனந்தமாக இருப்பதைக் காண்கிறோம்.

இயற்கையிலிருந்து விலக விலக நமது கண்டுபிடிப்புகளும், அவற்றின்  உபயோகமுமே நமக்கு ஆரம்பத்தில் ஆனந்தமாயிருந்தாலும், காலப் போக்கில் பாதிப்புகளையே தரும் என்பது கண் கூடு.

மனிதராய் வாழும் நம் குணாதிசயம் என்னவென்றால் ஒத்தும் உதவியும் மகிழ்ச்சியாக வாழ்வதாகும். இதற்குத் தேவை மனிதநேயம்.

சக மனிதர்களை மனிதர்களாய் மதித்து கனிவாக, அன்பாகப் பழக வேண்டும். மனித வாழ்க்கையை நான்கு பகுதிகளாய் பிரித்தனர் நம் முன்னோர்.

இவை பிரம்மச்சரியம், இல்லறம், இராஜயோகம் மற்றும் ஞானயோகம் ஆகும். பிரம்மச்சரியம் என்பது கல்விகற்று, நல்ல பண்புகளைப் பெற்று, தேவையற்ற பழக்கங்களை நீக்கி, பொருளீட்டுவதற்கான தகுதியைப் பெறுவது.

இல்லறம் என்பது, திருமணம் செய்து கொண்டு, தொழில் புரிந்து அறவழியில் பொருளீட்டி, குழந்தைகளைப் பெற்று வாழ்தல்.

இராஜயோகம் என்பது பெற்றோர் , வாழ்க்கைத் துணை மற்றும் குழந்தைகளைச் சரியாகப் பராமரிப்பதாகும்.

ஞானயோகம் என்பது சமுதாயத்திடமிருந்து தான் பெற்று, துய்த்து இன்றுள்ள நிலைக்கு உயர்ந்ததை நினைவு கூர்ந்து, தம் உடல், மன ஆற்றலால் சமுதாயக் கடமையாற்றுவது.

இதைச் செய்வதற்கு பரந்து விரிந்த மனம் வேண்டும். இதைப் பெற அனைத்துக்கும் மூலமான, மேலான ஒன்றை அறிந்து, அதோடு லயித்து ஆனந்திக்க வேண்டும்.

இதில் முதலிரண்டையும் பக்தி மற்றும் கர்மம் என்று சொல்லலாம்.  பக்தி என்பது சிந்தனையாற்றல் உயராநிலையில், குழந்தைப்பருவத்தில் பெற்றோர்  மற்றும் பெரியோர் சொல் கேட்டு, அவற்றை நம்பி, நடப்பதாகும்.

சிந்தனையாற்றல் அதிகரித்து, யோசித்து,அலசிப் பார்த்து முடிவெடுக்கும் நிலையில், குழந்தைப் பருவ பழக்கத்துக்குத் தெளிவான விளக்கம் அறிந்து ஆராய்ந்து, சீர்தூக்கி செயல்படுவதாகும்.

எளிதாக விளைவறிந்து செயல்படுவது என்று சொல்லலாம். குழந்தைப் பருவ வாழ்க்கையை பக்தி என்னும் இலைகளை எண்ணுவதற்கும்; சிந்தித்து திறமை அறிந்து திட்டமிட்டுச் செயல்படும் கர்மயோகத்தை பழங்களை உண்ணுவதற்கும் ஈடாகச் சொல்லலாம்.

சரியான நேரத்தில் சரியான செயல் இதை ஆங்கிலத்தில் RIGHT ACTION AT RIGHT TIME என்று சொல்லாம்

சதுரங்கம் என்ற செஸ்விளையாட்டின் தாரக மந்திரம்  RIGHT MOVE AT RIGHT TIME என்பர்.

சரியான நேரம், சரியான செயல் என்ற இந்த நான்கு சொற்களும் உங்கள் வாழ்க்கையைப் புரட்டி, உங்களை மேலே ஏற்றி விடும்.

வாழ்க்கையின் இலக்குகளை, குறிக்கோள்களை, இலட்சியங்களை நிர்ணயிப்பதற்கும், அவைகளை அடைவதற்கான திட்டங்களைத் தீட்டுவதற்கும், தீட்டிய  திட்டங்களைக் காலதாமதமின்றி சரியான நேரத்தில் செயல்படுத்துவதற்கும் ஒரு வீட்டுப் பயிற்சி ( HOME WORK) தேவை.

இந்த இதழை மேலும்

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment


 

 


November 2019

நம்பிக்கையை மகிழ்ச்சியாக்கு..! நாளை உலகை உனதாக்கு…!
தன்னம்பிக்கை மேடை
எனக்கு அல்ல – உங்களுக்காக ஒரு நொடி
வாசியுங்கள்! வாகை சூடலாம்! – 14
உணவை வீணாக்காதீர்….
சிசு பராமரிப்பு
நில்! கவனி !! புறப்படு !!! – 9
துணிச்சல்…
நட்பை வலுப்படுத்தி மேம்படுத்திக் கொள்வது எப்படி?
சின்னஞ்சிறு சிந்தனைகள்…
பேனா எங்கே?
தன்நிலை அறிக முன்னிலை பெறுக
வெற்றிச்சிகரத்தின் விளிம்பில் தோல்வியின் கண்ணீர்..
குறிக்கோள் வெற்றியின் திறவுகோல்
எங்கேயும் எனிமா
வெற்றி உங்கள் கையில் – 71
இலைகளை எண்ணுகிறாயா? பழங்களை உண்ணுகிறாயா?
விழிப்புடன் இருந்தால் செழிப்பு வளரும்
உள்ளத்தோடு உள்ளம்…