Home » Articles » நவீன ஜீனோமிக்ஸ் (பகுதி – 10)

 
நவீன ஜீனோமிக்ஸ் (பகுதி – 10)


முருகார்த்திக்
Author:

கடந்த இதழில் மனித மரபாகராதி திட்டம் (Huma Genome Project) பற்றியும் அதனால் மருத்துவ துறையில் ஏற்பட்ட முன்னேற்றங்களையும் பார்த்தோம். இனி வரும் இதழில் மனிதன் சார்ந்து வாழும் மற்ற உயிரினங்களை பற்றிய மரபாகராதி திட்டங்களையும் அதனால் மனித அடைந்த பயன்களையும் காணலாம்.

மனிதனின் வாழ்விற்கு மிகவும் அடிப்படையான கூறு உணவு. மனிதன் இந்த உணவை தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளிடம் இருந்த பெற்று தன்னை பூர்த்தி செய்துகொள்கிறான். ஆனால், தற்போதைய சூழலில் பெருகிவரும் மக்கள்தொகையும், குறுகிவரும் வேளாண்  நிலப்பகுதியும் மனிதனுக்கு மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலாக இருந்து வருகிறது. இந்த நிலைமை 2050-இல் தீவிரமாக பெருகி குற்றங்களும், பஞ்சமும் மக்களின் அன்றாட வாழ்விற்கு மிகப்பெரும் இடையூறாக அமையலாம்.

ஆகவே, குறைந்த விளை நிலத்தில் அதிக உற்பத்தியும், பயிர் பாதுகாப்பும் கொண்ட தானிய மற்றும் காய்கறி பயிர் ரகங்களை உருவாக்குவதில் தாவர விஞ்ஞானிகள் கடந்த பல ஆண்டுகளாக முனைப்புடன் செயல்பட்டு வருகின்றனர். தற்போது ஜீனோமிக்ஸ் வளர்ச்சியால் இத்தகைய ஆராய்ச்சிகள் துரிதப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

பொதுவாக, பயிர் தாவரங்கள் (Crop plants) வெவ்வேறு வடிவங்களையும் (Phenotypes), வாழ்க்கை சுழற்சியும் (life span) கொண்டிருந்தாலும், அதில் உள்ள மூலக்கூறு கட்டமைப்பு (molecular structure) மற்றும் மரபு பண்புகள் (Genetics) அல்லது ஜீன்கள் (Genes) ஒரே மாதிரியாக இருக்கும். மிக சிறிய அளவில் ஒவ்வொரு தாவரத்திற்குமான தனிப்பட்ட டி.என்.எ. வேறுபாடுகள் மற்றும்  ஜீன்கள் இருக்கும். இவையே தாவரங்களை மூலக்கூறு அளவிலும், தோற்ற வகையிலும் வேறுபடுத்தி காட்டும்.

ஆகவே, ஒரு தாவரத்தில் ஒரு ஜீனின் செயல்பாட்டை (function) கண்டறிவதன் மூலம், இதே செயல்பாடு தான் இந்த ஜீனை கொண்ட மற்ற தாவரத்தில் இருக்கும் என்பதை விவரிக்கலாம். சில சமயங்களில், பரிணாம வளர்ச்சியால் இந்த ஜீனின் செயல்பாடு மாறுபடலாம். ஆகவே, ஒரு தாவரத்தை மாதிரியாக (model) கொண்டு அதன் செயல்பாட்டை கண்டறிவதன் மூலம் மற்ற தாவரங்களின் ஆராய்ச்சியை எளிமைப்படுத்தலாம்.

இந்த இதழை மேலும்


Share
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment


 

 


February 2018

கண்கள் காட்டும் கல்லீரல் காதல்
மூன்று முடிச்சை அவிழுங்க, ஸார் !!
முயற்சியே முன்னேற்றம்
நவீன ஜீனோமிக்ஸ் (பகுதி – 10)
சுயமுன்னேற்ற தத்துவ முத்துக்கள்
கானக சங்கமம்
பழைய – புதிய நினைவுகள்
ஒரு தீக்காடு; உள்ளே சிறு பூச்சிகளும் வெளிச்சமும்
பிப்ரவரி மாத உலக தினங்கள்
இளம் பருவ நிலையில் ஏற்படும் மனநிலை மாற்றம்
பாயும் ஆறு
ஒத்தி வைக்கும் பழக்கத்தை முற்றிலும் ஒழிப்பது எப்படி?
வெற்றி உங்கள் கையில் – 50
சிறுகதைகளின் சிறப்பு அம்சங்கள்- தொடர்ச்சி- 3
வாழ நினைத்தால் வாழலாம் – 12
தன்னம்பிக்கை மேடை
உண்மையாய் உழைத்திடு… உயர்வில் பெயரெடுத்திடு…
உள்ளத்தோடு உள்ளம்