வெற்றிக்கு தயாரகுங்கள்

80.00

Description

நவீன வாழ்க்கை முறையில் ஒவ்வொரு துறைகளிலும் நிகழும் போட்டிகளுக்கும், மாற்றங்களுக்கும் இடையில் வாழ்ந்து சாதனைகள் புரிந்து வாழ்க்கையை வளமாக்கிக் கொள்ளத் தேவையான வழிமுறைகளை எளிமையான மொழிநடையில் ஆழமாகச் சொல்லும் சிறந்த படைப்பு. வாழ்க்கையை உடன்மறைக் கண்ணோட்டத்தில் மதிப்பீடு செய்து வெற்றிக்குரிய பாதையை அடையாளம் காட்டுகிறார் பேராசிரியர். தன்னம்பிக்கையை வார்த்து, கடின உழைப்பை ஊக்குவித்து வளமான வாழ்க்கைக்குத் திசைகாட்டும் ஓர் அரிய முயற்சி.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “வெற்றிக்கு தயாரகுங்கள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *