வெற்றிக்கு ஒரே வழி(eBook)

50.00

Description

மண் ஒன்று தான்; விதை வேறு வேறு ,அதனால் விளைச்சலும் வேறு வேறு ஆகி விடுகின்றது.இதை போலவே எல்லோருக்கும் மனம் ஒன்று தான் .நம் போடுகின்ற விதைக்கு எண்ணத்திற்கு ஏற்ப விளைவு வேறாகிறது . வெளி தோற்றத்தில் மகிச்சியாக இருப்பவர்கள் எல்லோரும் உள்ளத்தளவில் மகிச்சியாக இருப்பதில்லை .மனசுமை தாங்க முடியாமல் இருப்பவர்களும் உண்டு .மனசுமைகளை தாங்களே வரவழைத்து கொண்டு அதிலிருந்து விட பட முடியாமல் தவிப்பவர்களும் உண்டு .யாரிடம் சொல்லி எப்படி அறுதல் பெறுவது என்று வேதனை படுபவர்களும் உண்டு.இத்தகைவர்களுக்கு மட்டும் மின்றி உங்களுக்கும் சேர்த்தே இந்நூல் பிரசவிக்கப்பட்டு உள்ளது!

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “வெற்றிக்கு ஒரே வழி(eBook)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *