வாஸ்து முறைப்படி அதிர்ஷ்டம் தரும் வீட்டு வரைபடங்கள்

115.00

Description

வாஸ்து சாஸ்திரம் பாரதத்தின் பழமையான சாஸ்திரம். இந்த உலகம் முழுவதும் வாஸ்து சாஸ்திரம் தேவையான ஒன்று என உணரப்பட்டு உள்ளது.இந்த நிலையில் இந்த நூல் நீங்கள் கட்டப்போகும் வீட்டின் அளவுக்கேற்ற வாஸ்து சாஸ்திரத்தை முழுமையாக விவரித்துள்ளது

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “வாஸ்து முறைப்படி அதிர்ஷ்டம் தரும் வீட்டு வரைபடங்கள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *