வளம் பெருக்கும் வாஸ்து சாஸ்திரம்

60.00

Description

வீடு கட்ட ஆரம்பிக்கும்போது வாஸ்துவின் நிலை அறிந்து ஆரம்பிக்க வேண்டும். அவ்வாறு செய்தால் தான் விக்னங்கள் இல்லாமல் காரியங்கள் கைகூடும். கட்டப்படும் வீடும் பல்லாண்டுகள் நீடித்து நிலைத்து நின்று வீட்டில் வாழ்பவர்களையும் செல்வம், செல்வாக்கோடு அமோகமாக வாழவைக்கும். பல தலைமுறைகளைக் காணவிருக்கும் வீட்டைக் கட்டப்போகும் உங்களுக்கு இந்நூல் எல்லா வகையிலும் துணைநிற்கும் என்பது உறுதி. இந்நூல் உங்கள் கண்களில் பட்டதே யோகம் உங்களை நாடி வந்தது போலத்தான்.வீடு கட்ட ஆரம்பிக்கும்போது வாஸ்துவின் நிலை அறிந்து ஆரம்பிக்க வேண்டும். அவ்வாறு செய்தால் தான் விக்னங்கள் இல்லாமல் காரியங்கள் கைகூடும். கட்டப்படும் வீடும் பல்லாண்டுகள் நீடித்து நிலைத்து நின்று வீட்டில் வாழ்பவர்களையும் செல்வம், செல்வாக்கோடு அமோகமாக வாழவைக்கும். பல தலைமுறைகளைக் காணவிருக்கும் வீட்டைக் கட்டப்போகும் உங்களுக்கு இந்நூல் எல்லா வகையிலும் துணைநிற்கும் என்பது உறுதி. இந்நூல் உங்கள் கண்களில் பட்டதே யோகம் உங்களை நாடி வந்தது போலத்தான்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “வளம் பெருக்கும் வாஸ்து சாஸ்திரம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *