வளமான வாழ்விற்கு

50.00

Out of stock

Description

ஒருவனுக்கு எத்தகைய தோல்வி நேர்ந்தாலும் அது தற்காலிகமானது என்று எண்ண வேண்டும். தொடர்ந்து போராட வேண்டும். வெற்றி காண வேண்டும். வெற்றி காண்பதே… வெற்றியைப் பெறுவதே வாழ்க்கையின் இலட்சியமாக கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு தாகூர், ஆப்ரகாம் லிங்கன் போன்றோரை இந்நூல் ஆசிரியர் உதாரணமாக காட்டுகிறார். பிறருடைய வளர்ச்சியில் மகிழ்ச்சி கொள்வதால் முயற்சி பெருக்கும் என்பதுவே வளமான வாழ்விற்கு வித்தாகும்.

“வாழ்வில் தற்கொலை தான் முடிவானது நிம்மதியானது என்று நினைக்கும் தன்னம்பிக்கையற்றோரை நிமிர்ந்து நின்று வாழ்க்கையை வாழ்ந்தே தீருவது என்ற எண்ணத்தை ஊட்டும் விதமாக அமைந்ததே ஆசிரியரின் இந்நூலாகும். ஒருவருடைய முன்னேற்றத்தில் தடை ஏற்பட்டாலும் அது தற்காலிகமானதே இறுதியில் அவருக்கு கிடைக்க வேண்டியது வேறு வேறு வடிவில் வட்டியும் முதலுமாக கிடைத்தே தீரும் என்ற நம்பிக்கையை ஊட்டுகிறார். முறையான பழக்கவழக்கங்கள் வளமான வாழ்விற்கு அடிப்படை”.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “வளமான வாழ்விற்கு”

Your email address will not be published. Required fields are marked *