வயிறும் வாழ்வும்

55.00

Out of stock

Description

மனிதன் உடல், மனம், இயல்பாக இயங்கத் தேவையான சக்தியை முறையான சீரணத்தின் வாயிலாக பெறக்கூடிய இயற்கை வழிமுறைகளை இயல்பான நடையில் அனைவரும் உணர்ந்து வாழ எடுத்தாண்டுள்ள சொல் நடை சுவையானது. உயிர், அறிவு, மனம், உடல் இவற்றின் உண்மை நிலையை உணர்ந்து இறை உண்மை, உடல் இயக்க இரகசியங்களை பாமர மக்களும் தெளிவு பெரும் விதமாக சிறந்த பொருட்செறிவு கொண்டு ஆழ்ந்த அனுபவத்தின் வெளிப்பாடாக தொகுக்கப்பட்ட இந்நூல் அனைவருக்கும் கட்டாய ஆரோக்கியத் துணையாக அருமருந்தாக அமையும்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “வயிறும் வாழ்வும்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *