யோகா மனோதத்துவக் கலை

75.00

Category: Tag:

Description

உள்ளத்தைத் தூய்மையாகவும், வலுவாகவும் வைத்துக் கொள்வதற்குத் தேவையான ஆலோசனைகள், மனிதனின் மன முன்னேற்றத்துக்காக திருக்குறள் கூறும் கருத்துகள், உடலையும், உள்ளத்தையும் தெம்பாக வைத்திருக்க பிராணயாமம், உடற்பயிற்சிகள், யோகப் பயிற்சிகள், மனப் பயிற்சிகள் என்று நுட்பமான விஷயங்களை அடக்கியுள்ள நூல்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “யோகா மனோதத்துவக் கலை”

Your email address will not be published. Required fields are marked *