முன்னேற மூன்றே சொற்கள்

50.00

Description

முன்னேற விரும்புகின்றவர்களுக்குப் பழைய நிகழ்ச்சிகள் பாடங்களாக அமைய வேண்டுமே தவிர பெரும் பாரமாக அழுந்தக் கூடாது. சாதனை புரிவதற்கு அடிப்படையான மூன்று உண்மைகள், தீர்மானமான முடிவு, இடைவிடாத பெருமுயற்சி, கடின உழைப்பு என்கிறார் இந்நூலின் ஆசிரியர். சாதனையாளர்கள் தங்கள் சுகங்களைத் தியாகம் செய்கிறார்கள். திறமையான மாலுமிக்கு காற்று கூட அவன் சொல்லுகின்ற திசையில் வீசும் என்பதை லதா மங்கேஷ்கர் வாழ்க்கையை எடுத்துக்காட்டாக கூறுகிறார்.

        நாம் ஆசைகளை நெறிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். நம்மை சுற்றி நம் வாழ்க்கையைச் சுற்றி மூன்று வேலிகளை, அரண்களை நாம் அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். உண்மை, ஒழுக்கம், உழைப்பு என்ற கருத்தினை முன் வைக்கிறார் ஆசிரியர்.

        வாழ்க்கை தற்காலிகமானது அல்ல. நிரந்தரமானது. ஒவ்வொருவருடைய வாழ்வும், இவர் எப்படி வாழ்ந்தார் என்று கணிக்கப்படுகிறது. மேலும் சாதனையாளர்களிடம் உள்ள சிறப்பான குணங்களை வரிசைப்படுத்துகிறார். நடைமுறை அறிவு, தான் மேற்கொண்டுள்ள துறையில் சிறப்பான அறிவினைப் பெறுதல், தன்னம்பிக்கை, புத்திசாலித்தனம், எடுத்த செயலை முடிக்கும் திறன் மேலும் விரிவான விளக்கம் நூலின் உள்ளே.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “முன்னேற மூன்றே சொற்கள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *