மனம் தரும் வெற்றி

130.00

Description

நெப்போலியன் ஹில் – ஒரு மந்திரப் பெயர். தமிழ் மக்களின் மனதில் பதிந்துவிட்ட மாயச்சொல். ‘மனம் தரும் வெற்றி’ தன்னம்பிக்கை, சுயகட்டுப்பாடு, நேரிடையான சிந்தனை, உற்சாகம், பொறுமை, ஒருமித்த கவனம், பெறுவதை விட அதிகமாகச் செய்வது, வெற்றி மனப்பான்மை தோல்விகளில் இருந்து வெற்றி பெறுவது இவை எல்லாவற்றையும் உங்களுக்குக் கற்றுத்தருகிறது. தோல்விக்கான பொதுவான 30 காரணங்கள் – பணம் பண்ணும் 40 மிகச்சிறந்த வழிகள்.நெப்போலியன் ஹில் – உங்கள் வாழ்க்கையின் உற்ற நண்பர்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “மனம் தரும் வெற்றி”

Your email address will not be published. Required fields are marked *