புகை, மது, போதை – போக்கிடும் பாதை

75.00

Category: Tag:

Description

தனி மனிதர்களோ, குடும்பமோ, சமூகமோ முன்னேற வேண்டுமானால் அவர்கள் தீய பழக்கங்களைத் தவிர்த்து நல்ல பழக்கங்களை மேற்கொள்ள வேண்டியது அவசியம். இன்றைய நாளில் புகை, மது, போதைப் பழக்கங்கள் நமது நாட்டில் தனி மனிதர்களையும் அவர்களைச் சார்ந்துள்ள குடும்பங்களையும் சீரழித்து வருகின்றன. புகை, மது, போதை பழக்கங்களின் தீமைகள், அவற்றிற்கானவர்களின் கதைகள், அத்தீய பழக்கங்களை விட்டொழிக்கும் வழிமுறைகள் ஆகியன இந்நூலில் விரிவாக எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளன.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “புகை, மது, போதை – போக்கிடும் பாதை”

Your email address will not be published. Required fields are marked *