பாலியல் மனோதத்துவம்

90.00

Description

பாலியல் உறுப்புக்கள் வெறும் சாதனங்களே , அவற்றை செயல்பட தூண்டுவது  மனமே என்பது தான் நவீன  மற்றும் உளவியல் கருத்து  அந்த நோக்கில் எண்ணற்ற உண்மைகளை விளக்குகிறது  இந்த புத்தகம்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “பாலியல் மனோதத்துவம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *