நோய் நிங்கி இளமையுடன் வாழ வழிகள்

170.00

Description

ஆண்டவனே நோய்களுக்கெல்லாம் அருமருந்து என்பதையும், வழிபாடு முதல் யோகமாக இந்நூலில் கூறப்பட்டுள்ளது. மனமே எல்லாம், மனம் தான் வாழ்வின் ஏற்றத்தாழ்வுகளுக்கு அடிப்படையாக விளங்குகிறது என்பதைக் கோடிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ளது.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “நோய் நிங்கி இளமையுடன் வாழ வழிகள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *