நோய் தீர்க்கும் ஹோமியோபதி மருந்துகள்

130.00

Description

எந்த நோயாக இருந்தாலும் முதலில் வீரியம் குறைந்த மருந்துகளைக் கொடுத்து, அதன்பிறகு படிப்படியாக வீரியத்தை அதிகரிக்க வேண்டுமே தவிர, உடனடியாக நோய் குணமாக வேண்டும் என்பதற்காக முதலிலேயே அதிக வீரியம் உள்ள மருந்தை எக்காரத்தைக் கொண்டும் பயன்படுத்தக் கூடாது. ஹோமியோபதி மருந்துகள் எளிதில் கிடைக்கக்கூடியவை. பயன்படுத்துவதும் மிக எளிது. பக்கவிளைவுகள் இல்லாதவை. ஹோமியோபதி மருத்துவரிடம் சென்று, தேவையான சில மருந்துகளை வாங்கி வீட்டில் பத்திரப்படுத்தி வைத்து, தேவைப்படும்போது பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். இந்தப் புத்தகத்தில் சில குறிப்பிட்ட நோய்கள் மற்றும் பாதிப்புகளுக்கான மருந்துகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. நோய்க்கான அறிகுறிகள், அவற்றுக்கான மருந்துகள் எனத் தெளிவாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “நோய் தீர்க்கும் ஹோமியோபதி மருந்துகள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *