நோய் என்பது ஒரு வரம்

40.00

Out of stock

Category: Tag:

Description

நம்முடைய எண்ணங்கள், நாம் வாழும் சூழ்நிலை, நம்முடைய உணவு, நம்முடைய நேரம் இவையெல்லாம் சேர்ந்தே நம்முடைய நோயை நிர்ணயிக்கின்றன. நோய்கள் மட்டுமே நமக்கு ஆரோக்கியத்தைப் பற்றிய அவசியத்தை விளக்க முடியும் என்று கூறும் புத்தகம்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “நோய் என்பது ஒரு வரம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *