நெப்போலியன் ஹில்-வெற்றி விதிகள்-Part -II

225.00

Description

வெற்றி விதிகள் – 1             ‘வெற்றி விதிகளில் அடங்கியிருக்கும் அடிப்படைக் கோட்பாடுகளை வைத்துத்தான் நெப்போலியன் ஹில்லின் தனி மனித சாதனைகளுக்கான கொள்கைகள் வடிவமைக்கப்படுகின்றன. வெற்றி விதிகளின் கோட்பாடுகளை ஆராயும் பணி 1908ம் ஆண்டுவாக்கில் ஆரம்பமாயிற்று. சக்திவாய்ந்த மனிதர்களின் வெற்றி ரகசியங்களை நேரடியாக அவர்களிடம் கேட்டுத் தெரிந்து கொள்ளலாம் என்று கார்னகி ஊக்கம் தந்தார்.             அதை வைத்துக்கொண்டு நெப்போலியன் ஹில் ஒரு வெற்றிச் சூத்திரத்தை உருவாக்கினால், அதைப் பயன்படுத்தும் ஒவ்வொரு தனிமனிதனும் தனது சொந்த வெற்றிகளைப் படைத்து கனவை நிஜமாக்கிக்கொள்ள முடியுமென்று கார்னகி நம்பினார். அந்த பணியில் தீவிரமாக இறங்கிய நெப்போலியன் ஹில் ஆயிரக்கணக்கான கட்டுரைகள் எழுதினார்.             ஆண்ட்ரூ கார்னகி கனவு கண்ட அந்த வெற்றிச் சூத்திரத்தைக் கச்சிதமாக வடித்தெடுக்கும்வரை அந்த ஆய்வுப்பணி தொடர்ந்து நடந்து கொண்டேயிருந்தது.             இறுதியாக 1927ம் ஆண்டு அவர் தனது வெற்றி விதிகளின் முதல் பதிப்பை வெளியிட்டார். அதன் பதிப்பாளர் அதை ஒற்றைப் புத்தகமாக வெளியிட விரும்பவில்லை. பாகங்களாகத் தொகுத்து அச்சிட்டு பிரசுரம் செய்தார். அந்தத் தொகுப்பு வியப்பூட்டும் வகையில் உடனே விற்றுத்தீர்ந்து விட்டது.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “நெப்போலியன் ஹில்-வெற்றி விதிகள்-Part -II”

Your email address will not be published. Required fields are marked *