நீ வருவாய் என…

100.00

Description

தனிமை இனி நிரந்தரக் குத்தகை’ கடல் மாதிரி இருக்கு ஓசையாகவும், அதேசமயம் மூழ்கிப்போவோமோ என்கிற பயமாகவும் இருக்கு என்று தொடங்கும் நாவலில் வாழ்வியலில் பெண்களின் அர்ப்பணிப்பை அழகாகச் சொல்கிறது.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “நீ வருவாய் என…”

Your email address will not be published. Required fields are marked *