நீரினால் பரவும் நோய்கள்

40.00

Category: Tag:

Description

தமிழ் தெரிந்தவர்கள், மருத்துவம் பற்றிய பல உண்மைகளைத் தெரிந்து கொள்ளும் அடிப்படையில் எளிய முறையில் எழுதப்பட்ட இந்நூல் மனிதன் அருந்தும் தண்ணீர் எவ்வளவு முக்கியமானது? அதனால் ஏற்படும் நோய்கள் என்ன? அவை வராதிருக்க கையாள வேண்டிய முறைகள் என பலவற்றையும் எளிய முறையில் பதிவு செய்கிறது.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “நீரினால் பரவும் நோய்கள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *