நீயும் நானும்!

110.00

Category: Tag:

Description

ஆசிரியர்கள் கற்களை செதுக்குகின்ற சாதாரண சிற்பிகள் அல்லர்; சாதாரணமக்களையும் சாதனையாளர்காளக்கும் மாமனிதர்கள். வாழும் மகாத்மாக்கள்.அப்படிப்பட்ட ஆசிரியர்கள் ஒவ்வொருநாளும் தங்களைத் தாங்களே பட்டைத் தீட்டிக்கொண்டு ஜொலிப்பது எப்படி என்று கூறுவதுடன் நாளும் ஒரு நற்கருத்தை வாசித்து,நேசித்து, பின்னர் அதை சுவாசித்து வளரும்படி மாணவர்களைக் கேட்டுக்கொள்கிறது.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “நீயும் நானும்!”

Your email address will not be published. Required fields are marked *