நரம்புத் தளர்ச்சிக்கு இயற்கை வைத்தியம்

50.00

Description

நரம்புத் தளர்ச்சி நோயைக் குணப்படுத்திக் கொள்ள பல மருத்துவ முறைகள் உள்ளன. ஆனால் அவற்றில் இயற்கை மருத்துவமே சிறந்தது. அது எளிமையானது. பக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்தாது. இயற்கை மருத்துவம் சொல்லும் சிகிச்சை முறைகளை உங்களுக்கு நீங்களே செய்து பயனடைய முடியும்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “நரம்புத் தளர்ச்சிக்கு இயற்கை வைத்தியம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *