நம்வாழ்கை(eBook)

90.00

Category: Tag:

Description

எப்படித் தேனை எடுக்கும்போது தேனீயிடம் கடிபடாமல் செயல்படுகிறோமோ, எப்படி ரோஜா மலரைப் பறிக்கும்போது முள்ளில் விரல்கள் படாமல் பறிக்கிறோமோ அதுபோல் மற்றவர்கள் மனம் வருத்தமடையாமல் அவர்களுடன் செயல்படுவது மிக முக்கியம் என்பது “நம் வாழ்க்கை”யின் வைர வரிகள்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “நம்வாழ்கை(eBook)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *