தென்மாவட்ட பழமொழிகள்

60.00

Description

அன்று முதல் இன்று வரை பாமர மக்களின் பண்பாட்டில் பழமொழிகள் எப்படியெல்லாம் ஊடுருவி உயிர்ப்பித்திருந்தன என்பதற்கு, தென் மாவட்டப் பழமொழிகள் எனும் இந்நூல் ஓர் ஆதாரமான மேற்கோள் நூலாக இருக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை. இந்நூலினைப் படித்துப் பயன்பெற விழையும் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான நன்றி.பாமர மக்களின் பட்டறிவினால் தோன்றும் அனுபவ முத்திரைகளே பழமொழிகள். தொல்காப்பியனார் குறிப்பிடும் ‘முதுமொழி’யையும் பழமொழி என்றே குறிப்பிடுவர்.
பழமொழிகள் இலக்கண அடிப்படையில் அமையாவிடினும் எதுகை-மோனை-இன்பம் உள்ளவையாகவும், எளிமையோடு எல்லோருடைய உள்ளத்தையும் கவரக்கூடியவையாகவும் இருக்கின்றன.நாட்டுப்புறங்களில் உலவி வரும் பழமொழிகள் நாளுக்குநாள் மறைந்து வருவது கண்டு அவற்றைப் புத்தகமாக உருவாக்க வேண்டும் என்ற ஆசையினால் உருவாக்கப்பட்ட தொகுப்பு நூலே இந்நூல்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “தென்மாவட்ட பழமொழிகள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *