திருக்குறள்

160.00

Description

தமிழ் மறை என்று போற்றப்படும் “திருக்குறள்” பிற இந்திய மொழிகளிலும் பல்வேறு வெளிநாட்டு மொழிகளிலும் வெளிவந்து சிறப்பைப் பெற்றுள்ளது. ‘உலகம் ஒன்று, மனிதகுலம் ஒன்று’ என்ற மிக உயரிய சிந்தனையைப் பரப்பும் இந்த நூல் உலகின் பல அறிஞர்களின் பாராட்டைப் பெற்றது.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “திருக்குறள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *