தினசரி வாழ்விற்கு முழுக்கவனத்தன்மை பயிற்சிகள்

150.00

Category: Tag:

Description

வாழ்க்கையை ஒரு சிறிய வேலையிலிருந்து ஆரம்பிப்போம். உதாரணமாக தொலைபேசியில் எப்படி பேசுகிறோம், மணி அடித்ததும், எடுப்பதற்கு முன்னால் மூன்று முறை மெதுவாகவும், நீளமாகவும் மூச்சுவிடவேண்டும். ஒரு வாரம் இப்படிச் செய்தால் அதுவே பழக்கமாகிவிடும். இப்படி தினசரி வாழ்விற்குத் தேவையான அத்தியாவசியப் பயிற்சிகளை எளிமையாக பின்பற்றக்கூடிய முறையில் கற்றுத்தருகிறது இந்நூல்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “தினசரி வாழ்விற்கு முழுக்கவனத்தன்மை பயிற்சிகள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *