தனிமனிதச் சிக்கல்களும் தீர்வுகளும்

55.00

Description

வாழ்க்கை கடவுள் கொடுத்ததால் இயற்கையாகவே அது அழகாகவும், எல்லாம் நிறைந்ததாகவும் இருக்க வேண்டும். ஆனால் பலரால் இதனை உணர முடிவதில்லை. தனக்கு நேரும் தோல்விகளையும், ஏமாற்றங்களையும் பெரிதாக எண்ணி வருந்துகிறோம். துன்ப மயமானது வாழ்க்கை என்று எண்ணுகிறோம். ஆனால் உண்மை வேறு. எதுவும் நாம் பார்க்கும் பார்வையில் தான் உள்ளது. தனக்கு நேரும் தோல்விகளையும், ஏமாற்றங்களையும் பெரிதாக எண்ணாமல், வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு நிகழ்வும் ஏதோ ஒரு வகையில் மனநிறைவை அளிக்கத்தான் செய்கிறது என்றும், அனைத்தும் நாம் பார்க்கும் பார்வையில்தான் உள்ளது என்றும் தனிமனித சிக்கல்களுக்குத் தீர்வு சொல்கிறது இந்நூல்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “தனிமனிதச் சிக்கல்களும் தீர்வுகளும்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *