ஞானத்திற்கு ஏழு படிகள்

150.00

Description

சந்தோசமாக இருப்பது கடினம். ஆனால் சந்தோசம் தரும் தியானத்தைக் கற்றுக்கொள்வது எளிது. சந்தோசமாக இருப்பது எனில் உன்னுடைய வாழ்க்கை முறையில் ஒரு தடாலடி மாற்றம், ஒரு திருப்பம். ஏனெனில் இழப்பதற்கு நேரம் இல்லை. ஒரு திடீர் மாற்றம். ஒரு திடீர் இடி முழக்கம். ஒரு தொடர்பறுந்த நிலை .பணத்திற்கும் சந்தோசத்திற்கும் சம்பந்தம் இல்லை. உற்றுநோக்குங்கள். மிகப்பெரிய பணக்காரர்கள் பலருக்கும் உள்ள கவலைகளும், பயமுறுத்தல்களும் உங்களை விட அதிகம்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ஞானத்திற்கு ஏழு படிகள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *