ஜோதிட சாஸ்திர சூட்சுமங்கள்

112.00

Description

ஒருநாள் என்பது 60 நாழிகை கொண்ட கால அளவாகும். பூமி தன்னைத்தானே சுற்றிக்கொள்ள ஒருநாள் ஆகிறது. அவ்வாறு பூமி தன்னைத்தானே சுற்றிக்கொள்ளும் போது வான்வெளியிலுள்ள 12 ஓரைகளையும் (ராசிகளையும்) அது ஒருமுறை சுற்றி வந்துவிடுகிறது.          கதிரவ எழுச்சியின் (உதயத்தின்) போது என்ன ஓரை (ராசி) அடி வானத்தில் இருக்கிறதோ, அதுவே முதல் ஓரை அல்லது உயிரோரை (லக்னம்) எனப்படும். இதனை இலக்கணம் என்பர். அதிலிருந்து அன்றைய நாள் முடிவதற்குள் மற்ற 11 ஓரைகளையும் பூமி சந்தித்துவிட்டு வந்துவிடுகிறது

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ஜோதிட சாஸ்திர சூட்சுமங்கள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *