ஜீவா வாழ்க்கை வரலாறு

50.00

Category: Tag:

Description

ஜீவா வாழ்க்கை வரலாறு             ஜீவா அவர்கள் நாட்டின் விடுதலைக்காகவும், தொழிலாளர்-விவசாயிகள்-பாட்டாளி மக்களின் நலனுக்காகவும் பெண்கள் விடுதலைக்காகவும் தமது வாழ்நாள் முழுவதையும் அர்ப்பணம் செய்தார்.             தமிழ் மொழிக்கும் தமிழ் இலக்கியத்திற்கும் அவர் ஆற்றிய போற்றற்கரிய சேவை பற்றி இந்த நூல் விரிவாக எடுத்துக்கூறுகிறது. உன்னத இலட்சியங்களின் அடிப்படையில் அமைந்த அவரது வாழ்க்கையின் பல்வேறு அம்சங்களை இந்த நூல் விளக்குகிறது.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ஜீவா வாழ்க்கை வரலாறு”

Your email address will not be published. Required fields are marked *