ஜாதகத்தில் உங்கள் எதிர்காலம்

270.00

Description

ஒவ்வொருவரும் தன் குடும்பத்தில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்குத் தாங்களே நடப்பு பஞ்சாங்க உதவியுடன் ஜாதகக் குறிப்புகளைக் கணிக்கவும், கணிக்கப்பட்ட ஜாதகத்தில் அமையப் பெற்ற லக்னம், ராசி மற்றும் கிரகங்களின் அமைப்புகளைக் கொண்டு, குழந்தையின் வாழ்க்கைப் பலன்களை (கடந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம்) எளிதில் தெரிந்து கொள்வதற்கு இந்த நூல் வழிவகை செய்கிறது

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ஜாதகத்தில் உங்கள் எதிர்காலம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *