செல்வமும் சிறப்பும் உங்களுக்காக!

20.00

Description

எண்ணற்ற மக்கள் வாழ்ந்து முடித்த, வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற, வாழப்போகிற சொத்து இந்த பூமி. இதை அழிக்க உரிமையில்லை. பயன்படுத்த மட்டுமே நமக்கு உரிமை உண்டு. நாட்டின் நலனிற்காகவும், நம் நலனிற்காகவும், இந்த பூமியைப் பாதுகாக்க வேண்டியது நம்முடைய பொறுப்பு என்ற சிந்தனையை செயலில் எப்படி காட்டுவது என்பதை இந்நூல் எடுத்துக் கூறுகிறது.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “செல்வமும் சிறப்பும் உங்களுக்காக!”

Your email address will not be published. Required fields are marked *