செல்வந்தர் ஆவது எப்படி ?

200.00

Category: Tag:

Description

ஐந்தே ஆண்டுகளில் உலகின் பெரும் பணக்காரர்களால் வழங்கப்பட்டஆலோசனைகளில் ‘நிரூபிக்கப்பட்ட நெறிமுறைகள்’ 101ஐ இந்நூலில் பதிவுசெய்துள்ளர்ôகள். உங்களுக்கான வழிகாட்டியாக இதை எடுத்துக்கொண்டு முயன்றுபாருங்கள். உங்களால் நிச்சயம் வெல்ல முடியும் என்பதைக் கூறுகிறது இந்நூல்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “செல்வந்தர் ஆவது எப்படி ?”

Your email address will not be published. Required fields are marked *