சுகப்பிரசவ சூட்சமங்கள்

65.00

Description

இன்றைய அவசரகதி சூழல் சுகப்பிரசவம் என்பது எல்லோருக்கும் சாத்தியப்படுமா? என்று கேட்க நினைக்கையில், யாருக்கெல்லாம் சுகப்பிரசவம் வேண்டும் என்று நினைத்து, அதற்கான வழிமுறைகளைக் கையாள்கிறார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் சுகப்பிரசவம் சாத்தியமே என்று இந்நூலைப் படித்தபின் நம்பிக்கை ஏற்படுகிறது. இந்தப் புத்தகம் திருமணமாகும் ஒவ்வொரு புதுத்தம்பதியர்களுக்குமான திருமணப் பரிசாகக் கொடுக்கலாம்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “சுகப்பிரசவ சூட்சமங்கள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *