சித்திரை கனி

125.00

Description

இன்றைய சூழ்நிலையில் நச்சு இலக்கியங்கள் புற்றீசல் போலப் பரவி இளைஞர் சமுதாயத்தைக் கெடுத்து வருவதை நாம் நன்கு அறிவோம். அத்தகைய இளைஞர்களையும் கூட சற்றே நின்று நிதானித்துப் பார்க்கவும், சிந்தனையைத் தூண்டவும் நல்ல வழியில் செயல்பட வைக்கவும் வல்லது இந்த சித்திரைக்கனி

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “சித்திரை கனி”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…