குற்றத் தண்டனையும் தீர்ப்புரைகளும்

120.00

Category: Tag:

Description

இந்நூலின்கண் இந்தியத் தண்டனைச் சட்டத்தின் முக்கியப் பிரிவுகளும் அந்தப் பிரிவுகளின் கீழ் பல்வேறு உயர் நீதிமன்றங்களும், உச்ச நீதிமன்றமும் வழங்கிய தீர்ப்புரைகளும் அடங்கியுள்ளன.             சட்ட விரோதமாகக் கூடுதல் குற்றம் முதல் அவதூறு குற்றம் வரையில் ஈண்டு விளக்கியுரைக்கப்பட்டுள்ளன. சட்ட நூல்களில் குற்றங்கள் என்றால் என்ன? அவைகளுக்கு வழங்கப்படும் தண்டனைகள் யாது? என்பன பற்றி தெரிந்து கொள்வது மட்டுமே முழுமையாகச் சட்ட அறிவு பெற்றதாகிவிடாது. வழக்குத் தீர்வுகளையும், விளக்கங்களையும் அறிந்து கொள்வது மிகவும் முக்கியமானதாகும்

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “குற்றத் தண்டனையும் தீர்ப்புரைகளும்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *