குறிக்கோளை நோக்கி(eBook)

90.00

Description

சந்திர மண்டலத்திற்கு சென்றுவருவது இயலும் என்பதை கற்பனை என்று ஒதுக்கி தள்ளியதும் இந்த உலகம் தான் .ஆனால் அதுவே உண்மை ஆன போது அதனை ஒத்து கொண்டதும் இந்த உலகம் தான் ……. ஆதலின் காட்சி அளவில் கண்டால் ஒழிய மற்றவற்றை நம்ப இயலாத நிலை உலகில் நாளும் வளர்ந்து வருகிறது …… அதே போல் ஆர்வத்தையும் ஆற்றலையும் அறிந்து துறையை தேர்ந்த பின் அதில் தான் அடைய வேண்டிய உயரிய நிலை என்ன என்பதை வரையறை செய்து கொண்டு தமது முழு ஆற்றலையும் பயன் படுத்தி குறிக்கோளை அடைவதற்கான வழிமுறைகளை ஆராய்ந்து செயல்பட உதவுகிறது இந்நூல் ….

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “குறிக்கோளை நோக்கி(eBook)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *