கிராமத்து ஓவியங்கள்

125.00

Description

மனித வாழ்க்கையில், சமூகத்தில் பரந்த உலகத்தில் ‘என்ன நடக்கிறது’ என்பதைச் சித்தரிப்பதோடு அதாவது, வாழ்க்கையைப் பிரதிபலித்துக் காட்டுவதுதான் எழுத்தின், படைப்பின் நோக்கம் என்று திருப்தி கண்டுவிடாது என்ன நடக்க வேண்டும் என்று சுட்டிக்காட்டுவதற்காகவும் படைப்பிலக்கியத்தைப் பயன்படுத்துகிறவர்களில் பேராசிரியர் இல.செ. கந்தசாமியும் ஒருவர்.
       மனித உள்ளத்தில் உண்மையான ஆழமான அன்பை உருவாக்க, நமது முன்னோர்கள் நாட்டுக்குச் செய்த விடுதலை வேள்வியைப் போல – இந்த நாடு மீண்டும் இன்னொரு வேள்வியைத் தொடங்க வேண்டும் என்று, காலத்திற்கும், நாட்டின் நிலைமைக்கும் ஏற்ற, ஒரு சிந்தனையை ஆசிரியர் இந்நாவலின் மூலம் வலியுறுத்துகிறார். என்ன செய்யலாம், எப்படி செய்யலாம் என்பதைக் கதையோடு விவரிக்கிறது நாவல்.
       ஆழமான அன்பில்லாத சமூக வாழ்க்கையும், அழுத்தமான நம்பிக்கையைத் தராத கல்வியும், ஒழுக்கத்திற்கு மதிப்புத் தராத தலைமையும் இன்றைய இளைஞர்களை ஒன்றுக்கும் உதவாதவர்களாக ஆக்கிவிட்டது என்கிற அடிப்படைக் கோளாறை இந்நாவல் காட்டுகிறது

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “கிராமத்து ஓவியங்கள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *