கட-வுள் பகுத்து-அறி

60.00

Description

கடவுள், பகுத்தறிவு இந்த இரண்டு சக்திகளும், இன்று மனித வாழ்வில் ஒரு புரியாத புதிராக, எதிரும் புதிருமாக கேள்விக் குறியாக பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறது.     இதில் எது உண்மை? எதை நம்புவது? என்று மனித குலம் ஒரு குழப்பத்தில் தடுமாறிக் கொண்டிருக்கிறது.     என் அறிவுக்குத் தெரிந்தவரை என் அனுபவத்தை வைத்தும், குரு அருளாலும் இரண்டு சக்திகளையும் பிரித்து பிரித்து (கட-வுள்) என்றும், பகுத்து-அறிதல் என்றும் சில விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அனுபவங்களும், அறிவும் தான் இதில் உள்ளன. தினசரி எல்லோரும் சந்தித்து வரும் நிகழ்வுகள் தான் இந்த நூலில் வரும் விஷயங்கள்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “கட-வுள் பகுத்து-அறி”

Your email address will not be published. Required fields are marked *