எனது இந்தியா

380.00

Category: Tag:

Description

இந்தியாவில் ஏற்பட்ட ஆட்சி அதிகார மாற்றங்கள், மக்களின் வாழ்க்கை நிலை, கலாச்சாரம், பண்பாடுகளில் ஏற்பட்ட மாற்றம், மொகலாயர்கள் காலத்தில் இந்தியாவின் நிலை, பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்காலத்தில் மக்கள் சந்தித்த கொடுமைகள், ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை, தேசப் பிரிவிûனின் போது நிகழ்ந்த வெறிச் செயல்களின் கோரத் தாண்டவம் என எண்ணிலடங்காத வரலாற்றுச் சம்பவங்களை எவ்வித விடுபடலுமின்றி இந்த நூல் பதிவு செய்திருக்கின்றது. இனம், மொழி, இலக்கியம், மதம் என்று எல்லாவற்றையும் ஆராய்ச்சிபூர்வமாக தொட்டிருக்கும் நூலாசிரியர், பல நூல்களின் மேற்கோள்களையும் சுட்டிக் காட்டியிருக்கிறார்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “எனது இந்தியா”

Your email address will not be published. Required fields are marked *