உய்!

100.00

Description

ஞானிகள் ஞானம் பெறுவதற்கு முன்பும், ஞானம் பெற்ற பின்பும் ஒரே காரியத்தைத் தான் செய்கின்றனர். ஆனால் செயலின் தன்மையும், நோக்கமும் மாறுபடுகிறது.உள் ஆழத்தை அடைந்தால் தனிமையும் இனிமையே என்று சொல்லியிருப்பதும் இளமையின் தொடர்ச்சியே முதுமை என்று சொல்லியிருப்பதும், சருகு இல்லா தோட்டம் செம்மையாகக் காணப்பட்டாலும் இயற்கையிலிருந்து விலகியிருப்பதால் உண்மை நீக்கியதாகக் காணப்படுகிறது என சொல்லியிருப்பதும் மிக எதார்த்தம். மனிதன் எப்பொழுது ஆடை அணிய ஆரம்பித்தானோ அன்றே இயற்கையை விட்டு விலகத் துவங்கிவிட்டான். இயற்கைக்கு எதிரான அவனது செயல்களைக் கண்டு விலங்குகளும், புல்லினமும் நகும் என நாசுக்காக சொல்லியிருக்கும் விதம் அற்புதம்.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “உய்!”

Your email address will not be published. Required fields are marked *