உப்பு நாய்கள்

226.00

Description

நாவலில் வரும் மாந்தர்கள் வஞ்சிக்கப்பட்டவர்கள். இதற்கு முன் எங்கும் கேள்விப்படாத கதாபாத்திரங்கள், நிகழ்வுகள்… ஆனால் இவர்களை படிக்கையில் வாழ்க்கையில் எங்கேனும் இவர்களை சந்தித்துவிடக் கூடாதென அச்சமாயிருக்கிறது.இந்த நாவலை ருசிப்பது கடினம் தான். ஆனால் இந்த மனிதர்களை தெரிந்துகொள்ள ருசிப்பதைத் தவிர வேறு வழியில்லை. கூர்மையாக திரட்டப்பட்ட தகவல்கள். நாவலெங்கும் விரவிக்கிடக்கின்றன

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “உப்பு நாய்கள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *