உடல் பருமன்

90.00

Description

உடல் பருமன் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் என்னென்ன? · உடல் பருமனால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் என்னென்ன? உடல் பருமன் வராமல் தடுப்பதற்கான வழிமுறைகள் என்னென்ன? · உணவு மற்றும் வாழ்க்கை முறையில் மேற்கொள்ள வேண்டிய மாற்றங்கள் என்னென்ன? என்பது உள்ளிட்ட பல கேள்விகளுக்குப் பதிலளிக்கும் இந்தப் புத்தகம், உடல் பருமன் என்ற மாபெரும் பிரச்னையில் இருந்து தப்பிப்பதற்கான வழிமுறைகளையும், ஆதாரபூர்வமான தகவல்களோடு விளக்குகிறது.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “உடல் பருமன்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *