உடல் நலம் காக்கும் சித்த மருத்துவம்

180.00

Category: Tag:

Description

நம்முடைய பாரம்பரிய மருத்துவ முறையான சித்த மருத்துவத்தில், மனித குலத்துக்கு ஏற்படக்கூடிய நோய்களின் எண்ணிக்கை 4448 என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த அனைத்து நோய்களுக்கும் சித்த மருத்துவத்தில் மருந்துகள் உள்ளன. எந்த நோய்க்கு என்ன மருந்து என்று சித்தர்கள் சொன்னதன் அடிப்படையில் இந்தப்புத்தகம் எழுதப்பட்டுள்ளது.சித்த மருத்துவத்தின் அடிப்படை விஷயங்களைத் தெரிந்து கொள்ளவும், அதன் முக்கியத்துவம், அதன் பயன்பாடு, மனித குலத்துக்கு சித்த மருத்துவத்தால் கிடைக்கும் பலன்களையும் இந்த ஒரு புத்தகத்தில் இருந்தே  தெரிந்து கொள்ள முடியும். ஆக, இதை முழுமையான சித்த மருத்துவ நூல் என்றும் சொல்லலாம்

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “உடல் நலம் காக்கும் சித்த மருத்துவம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *