இளமையின் ரகசியம்

30.00

Description

இன்றைய இயந்திர உலகில் வேகமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கும் நமக்கு உடல் தேய்மானமும், இளமைப் பொலிவு குறைவும் ஏற்படும் இந்தச் சூழலில் நம் இளமையை எப்படி பாதுகாப்பது என்பதை மிகத் தெளிவாகவும், ஆழமாகவும் இந்நூல் ஆசிரியர் விவரித்துள்ளார். இது ஒரு சிறந்த தொகுப்பாக இருக்கும் என்பதற்கு அவரின் இளமையான தோற்றமே சான்று கூறும்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இளமையின் ரகசியம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *