இன்று முதல் சுஜோக் அக்குபிரசர்

60.00

Description

தென்கொரிய மொழியில் ‘சூ’ என்றால் கை, ‘ஜோக்’ என்றால் கால், ‘சூஜோக்’ என்றால் கை மற்றும் கால், உடலில் தோன்றும் அனைத்து வியாதிகளுக்கும் மருந்து மாத்திரையின்றி கை மற்றும் கால் வழியாக சிகிச்சை அளித்து அதன் மூலம் நோய்களை விரைவாக குணமாக்கும் கலையைத்தான் ‘சுஜோக் அக்குபிரசர்’ என்கிறோம். மனிதனாக பிறந்த ஒவ்வொருவரும் இதனைத் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அக்குபஞ்சர், அக்குபிரசர் மற்றும் இதர மருத்துவர்கள் இந்த சுஜோக் தெரபியை தெரிந்து வைத்திருந்தால், அவர்களுக்கு மிகவும் உதவிகரமாக இருக்கும். ஏனென்றால் சுஜோக் இயற்கையின் வடிவமைப்பை பெற்றுள்ளதால் புரிந்துகொள்ள எளிமையாகவும், தெளிவாகவும் இருக்கும். ஒவ்வொரு தனிமனிதனும் இதை அவசியம் தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் இது நம்முடைய சிகிச்சை முறை.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இன்று முதல் சுஜோக் அக்குபிரசர்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *