இனி தோல்வி இல்லை!

110.00

Description

தோல்விகளை கண்டு அஞ்சாமல் எவ்வளவு  இடர்பாடுகள்  வந்தாலும் உழைப்பால், சாதுரியத்தால்  முன்னேருவது  எப்படி என்றும் கற்று கொடுக்கும் இந்த புத்தகம் , ஒரு போதி  மரம் .

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இனி தோல்வி இல்லை!”

Your email address will not be published. Required fields are marked *