இதையும் படிங்க

60.00

Description

உங்களுக்காக இன்னொருவர் வேலை செய்யலாம். ஆனால் உங்களுக்காக வேறொருவர் சிந்திக்க முடியாது. இந்நூல் உங்களுக்காகச் சிந்திப்பதுடன், உங்கள் குறிக்கோளையும், உங்கள் இலட்சியத்தையும் உங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டி, எது உங்களது பலவீனமோ அதையே உங்களது பலமாக்குவதுடன், உங்களுடைய பாதையை உங்களுக்கு அடையாளம் காட்டி எப்படி செயல்படுவது என்று சிந்திக்கத் தூண்டி எழ முடியாத நேரத்தில் எழுந்து நிற்கச் செய்கிறது. உறுதியான, தெளிவான முடிவுகளை நோக்கிய செயல்களையும், உயர்ந்த, சிறந்த எண்ணங்களையும் கற்றுத்தந்து, எப்படி மனிதர்களோடு நெருங்கிப் பழகும்போது அவர்களின் சாயலை நாம் அடைகிறோமோ அதைப்போல இந்நூலை படிக்கும்போது, தன்னம்பிக்கையும், விடாமுயற்சியும், ஏற்படுத்தி நம்மை நாமே ஜெயிக்க வைக்கிறது. உலகம் உங்களைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டுமானால் உலகத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அத்தகைய புரிதலை இந்நூல் உங்களுக்கு கொடுக்கும். நான் சிந்திக்கிறேன். அதனால் நான் இங்கு இருக்கிறேன். நீங்கள்…

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இதையும் படிங்க”

Your email address will not be published. Required fields are marked *