இதயம் காப்போம்

65.00

Description

வாழ்நாளில் இதய நோயே வராமல் இருக்க இந்நூல் ஒரு வழிகாட்டியாக அமையும். இதுகாரும், இதயம் பற்றி அளக்கப்பட்ட அபத்தமான கதைகளை எல்லாம் உடைத்தெறிந்து இதய நோய் பற்றிய உண்மையான காரணங்களையும், அதைத் தீர்க்கும் வழிகளையும் எளிய முறையில் நம் அனைவருக்கும் புரியும் விதமாக ஆசிரியர் விளக்கி உள்ளார்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இதயம் காப்போம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *