இதயச் சிந்தனை

130.00

Category: Tag:

Description

துன்பம், பயம் இந்த உணர்வுகளோடு நம்மைக் காப்பாற்றவும், நமக்காகச் செயலாற்றவும் நாம் எப்போதும் யாரையாவது எதிர்நோக்கியுள்ளோம். ஆனால் நாம் பாதிக்கப்பட்டவராக அல்லாது, நமது திறமைகளைக் கண்டுணர்ந்து, நம் வாழ்க்கையை எதிர்நோக்கும் வாய்ப்பைப் பற்றி எடுத்துக் கூறுகிறது இந்நூல். குறிப்பாக முற்போக்கான சாத்தியமான மாற்றங்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய தகுதியை நம்மிடம் இருப்பதை வெளிக்கொண்டு வருகிறது இந்நூல்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இதயச் சிந்தனை”

Your email address will not be published. Required fields are marked *