ஆஸ்மா – அலர்ஜி நோய்களுக்கு இயற்கை வைத்தியம்

45.00

Description

ஆஸ்துமா எவ்வாறு ஏற்படுகிறது. அதன் அறிகுல்றகள் யாவை, அதை குணப்படுத்த இயற்கை மருத்துவம் குறிப்பிடும் மருந்துகள் யாவை என்பன போன்ற விவரங்கள் இந்நூலில் எளிய முறையில் விளக்கமாகக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆஸ்துமா நோய் ஏற்படுவதற்கு முக்கியக் காரணம் ஒவ்வாமைதான் வழிகள் யாவை, அதைக் குணப்படுத்தக்கூடிய மருந்துகள் – ஆகியவற்றைப் இந்நூலில் விளக்கமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ஆஸ்மா – அலர்ஜி நோய்களுக்கு இயற்கை வைத்தியம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *